References

Van Giffen, A.E. 1931, Mededeeling omtrent het systematisch onderzoek, verricht in de jaren 1928, 1929 en 1930. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 13-15, 16-46.