References

Molenda, D. 1963, Górnictwo Kruszcowe, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej VIII, Wrocław/Warszawa/Kraków.