References

Goossens, T.A. 2006b, Zuidelijke nederzetting (AHR-01). Sporen en structuren. In: J.P. Flamman & T.A. Goossens (eds.), 181-235.