References

Mikkelsen, P.H. 2003, Agerbruget. In: P.H. Mikkelsen & L. C. Nørbach, Drengsted. Bebyggelse, jernalderproduktion og agerbruget i yngre romersk og ældre germansk jernalder, Moesgård (Jysk Arkæologisk Selskab), 115-225.