References

Roede, M.J. & J.C. van Wieringen 1985, Growth diagrams 1986: Netherlands third nation-wide survey, Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg 63(suppl), 1-34.