References

Bax, D. 1956, Beschrijving en poging tot verklaring van het Tuin der Onkuisheiddrieluik van Jeroen Bosch, Amsterdam, (Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde’, nieuwe reeks, deel LXIII, no. 2).