References

Heirbaut, E. & R. Jansen 2007, Sporen en structuren uit de Romeinse tijd. In: R. Jansen (ed.) Bewoningsdynamiek op de Maashorst. De bewoningsgeschiedenis van Nistelrode van laat-neolithicum tot volle middeleeuwen, Leiden (Archol rapport 48), 593-650.