References

Steppe, J.K. 1973, Wereld van vroomheid en satre. Laat-gotische koorbanken in Vlaanderen, Antwerpen.