References

Hamburg, T. & M. Hemminga 2007, Vroegmiddeleeuwse handel aan de Rijnmonding 550-750 n.Chr. In: R. Jansen & L.P. Louwe Kooijmans (eds), Van contract tot wetenschap. Tien jaar archeologisch onderzoek door Archol BV, 1997-2007, 293-308.