References

Koster, A. 2010, Het grafveld van Noviomagus en de Rijke graven van de stedelijke elite, PhD thesis Nijmegen.