References

Drenth, E. & M.J.L.Th. Niekus 2008, Geröllkeulen en Spitzhauen uit Nederland, in het bijzonder de provincie Drenthe, Paleoaktueel 19, 46-55.