Journal of Archaeology in the Low Countries 4-1 (October 2012)Joep Verweij; Wouter Waldus; André van Holk: Continuity and change in Dutch shipbuilding in the Early Modern period. The case of VAL7 and the watership in general.

References

Adams, J. 2003, Ships, innovation and social change, aspects of carvel shipbuilding in Northern Europe 1450-1850, Stockholm, 196-208.

Blok, K. 2010, Het Biddinghuizer Colfschip, een aanzet tot reconstructie, BA thesis Groningen.

Boetto, G. 2003, Roman techniques for the transport and conservation of fish: the case of the Fiumicino 5 wreck. In: L. Blue, F.M. Hocker & A. Englert (eds), Connected by the sea, Exeter (Proceedings of the International Symposium on Boat and Ship Archaeology 10), 123-130.

Boschma-Aarnoudse, C. 2003, Tot verbeteringe van de neeringe deser stede, Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw, Hilversum.

Boven, G. & A. Hoving 2009, Scheepskamelen & waterschepen, eene ellendige talmerij doch lofflijk middel, Zutphen.

Brinkman, C.L. 2005, Geschiedkundige atlas van Nederland in zestien kaarten, Zwolle.

Crone, G.C.E. 1949, Onze schepen in de gouden eeuw, Amsterdam.

Crumlin-Pedersen, O. 2004, Nordic clinker construction. In: F.M. Hocker & C.A. Ward (eds), The philosophy of shipbuilding, Texas, 37-64.

Folkersma, W. 1987, Berekeningen aan een 16e-eeuws waterschip. In: R.Reinders (ed.), Raakvlakken tussen scheepsarcheologie, maritieme geschiedenis en scheepsbouwkunde, Lelystad.

Gent, E.F. van 2002. The archaeological investigation of Waterschip NP33, student thesis Leiden.

Gould, R.A. 2000, Archaeology and the social history of ships, Cambridge.

Haalmeijer, H. & D. Vuik 2007, Buizen, bommen, bonzen en botters, Alkmaar.

Hocker, F.M. 2004a, Bottom-based shipbuilding in Northwestern Europe. In: F.M.Hocker & C.A. Ward (eds), The philosophy of shipbuilding, Texas, 65-94.

Hocker, F.M. 2004b, Shipbuilding: philosophy, practice, and research. In: F.M. Hocker & C.A. Ward (eds), The philosophy of shipbuilding, Texas, 1-12.

Hoving, A.J. 1988, A 17th century Dutch 134-foot pinas, part I, A reconstruction after Aeloude en Hedendaegse Scheepsbouw en Bestier by Nicolaes Witsen 1671, International Journal of Nautical Archaeology 17.3, 211-222.

Hoving, A.J. 2006, Ship design in Holland in the eighteenth century. In: L. Blue , F.M. Hocker & A. Englert (eds), Connected by the sea, Exeter (Proceedings of the Tenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Roskilde 2003), 105-111.

Hulst R. & R. Vlek, 1985, Drie waterschepen gevonden op kavel P33, P40 en R13 in de Noordoostpolder, Lelystad (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, werkdocument 1983-57).

Koningsberger, J.C. & R. Oosting, 1994, Over Zuiderzee en Pampus gevaren. In: G.H.L. Tiesinga (red.), Ruimte voor verandering, Lelystad (Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland 1994), 27-43.

Maarleveld, Th.J. 1992, Archaeology and early modern merchant ships, building sequences and consequences: an introductory view. In: A. Carmiggelt (ed.), Rotterdam Papers 7, 153-173.

Maarleveld, Th.J. 1994, Double Dutch solutions in flush-planked shipbuilding: continuity and adaptations at the start of modern history. In: C. Westerdahl (ed.), Crossroads in ancient shipbuilding, Oxford (Proceedings of the sixth International Symposium on Boat and Ship Archaeology; Oxbow Monograph 40), 153-164.

Nierop, L. van 1955/1956, Bijdragen tot de geschiedenis van de Amsterdamse scheepsbouw, bundeling artikelen zoals eerder afgedrukt in Amstelodanum, www.theobakker.net/amsterdam.html.

Overmeer, A.B.M. 2008, Schepen van verre kusten? Overnaadse schepen in Nederland in de 15de en 16de eeuw. In: R. Oosting & J. van den Akker (eds), Boomstamkano’s, overnaadse schepen en tuigage, inleidingen gehoudens tijdens het tiende Glavimans symposium in Lelystad 2006, Stampij/Amersfoort, 41-56.

Pedersen, R.K., 1996, Waterschip ZN421, a clenched-lap fishing vessel from Flevoland, the Netherlands, Ketelhaven (Flevobericht 406).

Petrejus, E.W. 1964, Scheepsmodellen, binnenschepen, Bussum, 145-151.

Polderman, A.H.,1972, Over scheepswrakken en fotogrammetrie, MA thesis Delft.

Reinders, R., H. van Veen, K. Vlierman & P.B. Zwiers 1986, Het wrak van een 16e-eeuws vissersschip in Flevoland, Lelystad (Flevobericht 140).

Schutten, G.J. 2004, Verdwenen schepen, de kleine houten beroepsvaartuigen, vrachtvaarders en vissersschepen in de Lage landen, Zutphen.

Sicking, L. 1999, De Zuiderzee en de territoriale afronding van de Nederlanden onder Karel V. In: G.H.L. Tiesinga, (ed.), Tot deffensie van de Zuyderzee, Lelystad (Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland 1999), 47-58.

Unger, R.W. 1978, Dutch shipbuilding before 1800, ships and guilds, Assen/Amsterdam.

Van Dam, J.F.M. 1997. Vissen in veenmeren, de sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530, PhD thesis Leiden.

Van Holk, A.F.L. 1983. De constructie van twee waterschepen gevonden op kavel NZ74, Lelystad (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, werkdocument 1983-57).

Van Holk, A.F.L. 1986, Jaarringonderzoek van scheepsresten, MA thesis Groningen.

Van Holk, A.F.L. 1994, Kuilen en voorhouders, de uitrusting van waterschepen. In: R. Reinders & M. Bierma (eds), Vis en visvangst, inleidingen gehouden tijdens het zevende Glavimans symposium in Vlaardingen 1997, Groningen, 29-55.

Van Holk, A.F.L. & A. Immink in prep. a, Een karveel gebouwd waterschip uit de 17de eeuw op kavel NE160.

Van Holk, A.F.L. & A. Immink in prep. b, Een overnaads waterschip uit het tweede kwart van de 16e eeuw op kavel ZM22.

Van Holk, A.F.L. & A. Immink in prep. c, Twee 16de eeuwse waterschepen op kavel ZN74.

Verweij, J.P.F. 2010, Van wrak naar waterschip 1500-1800, traditie en dynamiek in het ontwerp, MA thesis Groningen.

Vlierman, K., 1996: ‘…Van zintelen, van zintelroeden ende mossen…”, een breeuwmethode als hulpmiddel bij het dateren van scheepswrakken uit de Hanzetijd, Lelystad (Flevobericht 386).

Vries, J. de & A. van der Woude 2005, Nederland 1500-1815, de eerste ronde van moderne economische groei, Amsterdam, 284-322.

Waldus, W., B. S . van den Brenk, W. van Breda, & H . M . van der Velde 2010, Een duik in het verleden van de Nederlandse rivieren, Vitruvius 4.13, 34-39.

Waldus, W.B. (ed.) 2010, Wrak VAL7, Buiten IJ, De opgraving, lichting en het onderzoek van een 16e-eeuws waterschip, Amersfoort (ADC Rapport 2064).

Ypma, Y.N. 1962, Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij, Amsterdam.