References

Van der Linden, H. 1998, Het ontstaan van de dorpen in de Rijnstreek. In: P. Leeflang et al. (eds), In de Rijnvaart der volkeren. Lezingen uitgesproken ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Vereniging Alphen aan de Rijn, Alphen aan de Rijn, 21-53.